Pasi Nurmisen ja Lahden Pelicans Oy:n julkilausuma Nurmista ja seuran taloutta koskeneen kirjoittelun johdosta

Lahden Pelicans Oy ja Pasi Nurminen ilmaisevat tällä julkilausumalla kantansa Etelä-Suomen Sanomien Nurmista ja Pelicansia koskevaan uutisointiin.

Pasi Nurminen tai Lahden Pelicans Oy eivät ole olleet mukana eivätkä ole epäiltyinä heitä koskevassa uutisoinnissa viitatuissa, mutta muita koskevissa talousrikostutkinnoissa. Seura tai Nurminen eivät ole osallisina missään muussakaan viranomaistutkinnassa, vaikka lehden uutisoinnista voi saada sellaisen käsityksen.

Erillisillä, toisiinsa liittymättömillä artikkeleilla, sekä sensaatiohakuisilla otsikoinneilla ja kuvituksella pyrittiin luomaan lukijoille vääristyneitä mielleyhtymiä Pelicansista sekä Nurmisesta.

Lahden Pelicans Oy ja Pasi Nurminen tekevät lehden kirjoittelusta ja toimintatavoista kantelun hyvän journalistisen tavan rikkomisesta Julkisen sanan neuvostoon sekä harkitsevat myöskin muita toimia asian suhteen.

Pelicans tai Nurminen eivät tule kommentoimaan asiaa julkisesti tämän enempää.